“Negotiate Like PRO” Public Workshop 2019(หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้ทั้งความรู้และทักษะ พร้อมทั้ง Trick ในการเจรจาต่อรองอีกมากมายจากวิทยากร รวมถึงการสร้างแนวคิดแบบ "คู่ค้า" เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแบบ WIN - WIN มากกว่าการเอาเปรียบแม้เราจะเหนือกว่า.)

26 - 27 มิถุนายน 2562 

จำนวนคน
16 ท่าน
จำนวนวัน
2 วัน
สถานที่
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
ราคา
15,000 บาทต่อท่าน

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์มือถือ: 089-795-6365 (อริชา), 098-912-9209 (นัทธ์กฤตตา)
+ Download